การถนอมอาหารให้คงความอร่อยมีความยาวนานนั้น บางคนก็มีวิธีถนอมอาหารที่แตกต่างกันไป แต่เพราะในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการทำอะไรที่เร่งรีบ ทำให้คิดค้นการถนอมอาหารที่ทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว และอาหารคงอายุได้นานนั้น